Đây là Mục chính thức để người dùng Pal+ có thể quen biết lẫn nhau. Hãy tự giới thiệu về bản thân để người dùng khác có thể thấy. Hãy dử dụng nút bên dưới cùng bên phải để đăng . Dùng hình ảnh cá nhân của bạn để làm ảnh đại diện. Hãy cho chúng tôi biết về bạn, sở thích của bạn và tính cách của bạn!