Đây là nơi mà bạn có thể yêu cầu người khác bầu chọn khi bạn muốn tạo Mục mới. Khuyến khích bạn bè và những người bạn đồng nghiệp của bạn bầu chọn cho Mục mới